ZILELE GRÂULUI 2017

ZILELE GRÂULUI 2017

Acţiunea s-a desfăşurat în data de 31 Mai 2017, în lanurile demonstrative şi de cercetare amplasate lângă centrul industrial de procesare a seminţelor din localitatea Modelu, judeţul Călăraşi. Prezentarea a fost organizată de Probstdorfer Saatzucht Romania, împreună cu Alcedo România, un partener de mare nădejde şi eficienţă pentru agricultorii şi agricultura din România.

Scopul întâlnirii, la care au participat peste 250 de fermieri, agricultori îndeosebi din sudul, dar şi din estul şi sud-vestul României, a fost dezbaterea pe marginea soiurilor prezente în câmpul de cercetare, din care:
→ 18 soiuri de grâu, în majoritate premium, dintre care 6 soiuri premium au fost văzute, analizate şi evaluate pentru prima dată – soiurile Topkapi, Mirastar, Maurizio, Maximillian, Tamino şi Getic;
→ 3 soiuri de grâu durum de toamnă, din care 2 (Troubadur şi Sambadur) sunt prezente în premieră;
→ 4 soiuri de triticale, o cereală hibrid excelentă pentru furajarea animalelor (până la 50% în reţetă) obţinută prin încrucişarea speciei Secale cereale cu Triticum aestivum, dintre care 3 sunt de asemenea în premieră – Kaulos, Kasyno şi Fredro;
→ 7 soiuri de orz de toamnă, din care 3 sunt prezente în premieră – Finola, Alora şi Aida; primul este foarte timpuriu şi, deci, tolerant la secetă;
→ 2 soiuri de orzoaică de primăvară, din care unul prezentat pentru prima dată agricultorilor interesaţi (Elektra);
→ 2 soiuri de mazăre, din care unul nou şi mai timpuriu – Trendy.
Dezbaterile au început într-o hală ingenios aranjată, unde firmele Probstdorfer Saatzucht România şi Alcedo au adus noutăţi organizatorice şi au subliniat principalele direcţii de muncă şi colaborare cu agricultorii, în scopul rezolvării problemelor întotdeauna prezente în marile câmpuri de producţie.
Pornindu-se de la producţiile mari, de 8-9 t/ha evaluate în câmp, s-au discutat:
1. Măsuri ameliorative care să susţină durabilitatea unor asemenea producţii şi constanţa lor de la un an la altul.
2. Evitarea derapajelor de producţie generate de puternicele dereglări climatice şi îndeosebi a alternanţei temperaturilor între zi şi noapte.
3. Sistemele tehnologice actualizate:
a. cele mai potrivite şi eficiente asolamente pentru aceste soiuri cu pretenţii tehnologice ridicate;
b. în domeniul nutriţiei, mai ales al celei cu azot – ce formulări este bine să folosim, dozele şi momentele de aplicare;
c. metode biotehnologice de creşetere a eficienţei apei, azotului etc. – reducerea volatilizării, cele mai potrivite mijloace, doze şi momente de aplicare;
d. cele mai actuale, mai eficiente şi mai ecologice măsuri de protecţia plantelor – prezentare susţinută cu mult profesionalism şi aplomb de colegii de la Alcedo;
e. elemente de management al culturii, dar şi de fiziologie a noilor soiuri, cum ar fi înfrăţirea şi traversarea iernii.
Colegii fermieri şi agricultori prezenţi au participat activ la dezbateri şi au declarat că au trăit o adevărată lecţie de tehnologie pentru cultura grâului, cultură care concentrează în boabele ei energia nutritivă pentru 50% din populaţia globului.
Pâinea din grâu premium este preferabil a fi coaptă „integral”, fără alte adaosuri, căci nu are nevoie decât de făină, drojdie şi apă sau făină, maia şi apă, aşa cum au fost chiflele şi pâinea servite tuturor participanţilor la eveniment.

Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA

DSC00456 DSC00493