POLITICA DE CONFIDENTIALITATE GDPR

1. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Agenția Națională de Integritate are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale care ne sunt furnizate.
Astfel institutia noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.integritate.eu, asa cum prevad dispozitiile legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Drepturile persoanei vizate sunt prevăzute de Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016.

2. Scopul colectarii datelor
Agentia exercita urmatoarele atributii:
· verifica si publică declaratiile de avere si declaratiile de interese;
· efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de lege;
· constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor;
· elaboreaza studii, analize, intocmeste statistici anuale privind declaratiile de avere, declaratiile de interese, precum si cu privire la verificarea acestora, efectuata de catre cei in drept, si dezvolta relatii de parteneriat cu persoanele care exercita demnitatile si functiile prevazute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta;
· elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare.

3. Securitatea datelor colectate si procesate
SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL in calitate de autor si administrator al site-ului web www.probstdorfer.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web si portalul declaratiilor de avere si interese.
Institutia prin intermediul administratorului site-ului WWW.PROBSTDORFER.RO a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate, incluzând printre altele, după caz:
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.

-conform art. 32 din Regulament GDPR-

Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia sunt colectate date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul de la distanta (limitat), fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate.
Depunem toate eforturile rezonabile, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

4. Definitii
Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.