CEPW

CENTRUL EUROPEAN PENTRU GRÂU PREMIUM CEPW® – România
NORME TEHNICO-COMERCIALE DE CULTIVARE

1. Stabilirea scopului
Scopul este producţia de grâu CEPW Extra Premium™ şi grâu CEPW Premium™ pentru marca Central European Premium Winter Wheat CEPW®conform reglementărilor de masuri Cross Complance ale Comisiei UE, ceea ce înseamnă, că nu este permisă decât cultivarea soiurilor prezente în lista CEPWde soiuri, care oferă parametrii de calitate, siguranţa recoltei şi cantitatea recoltată, combinaţia optimă pentru producerea de CEPW Extra Premium™ şiCEPW Premium™ că prin CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ se realizează preţurile agricultorilor, marjele comerciale ale cumpărătorilor în colaborare cu PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil pentru CEPW® in România, pentru o logistică mai bună în transparenţa producţiei şi printr-o calitate deosebită garantată şi o siguranţă a livrării.

2. Suprafeţele cultivate
Suprafeţele cultivate la producător trebuie să fie marcate cu plăcuţe de teren CEPW , pe de o parte pentru a se recunoaşte că este o producţie de cereale de calitate a societăţii PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil pentru CEPW în România, iar pe de altă parte pentru a demonstra cumpărătorului că în cazul CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ este vorba despre o producţie conformă normelor de mediu, controlată , transprentă şi pe termen lung.

3. Alegerea soiurilor şi sămânţa certificată
Alegerea soiurilor se face conform criteriilor severe ale CEPW®.
Calitatea
Pentru CEPW® capacitatea naturală ridicată de panificaţie a soiurilor de grâu de toamnă este condiţia de bază pentru înscrierea în lista de soiuri, pentru producerea pe termen lung a CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™.
Siguranţa şi eficienţa recoltei
Soiurile mai sănătoase cu recolte sigure şi o rezistenţă deosebită pe perioada iernii sunt preferate, pentru a putea asigura atât pe producătorul naţional cât şi internaţional ca în fiecare an să se ofere de către CEPW® cantităţi suficiente de CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ .
Lista soiurilor
Soiurile de grâu de toamnă cu capacitate ridicată de panificaţie, ce îndeplinesc criteriile de soi CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™,sunt alese de către Comisia de Experţi şi admise în lista soiurilor CEPW. În momentul de faţă, lista de soiuri a CEPW conţine următoarele soiuri de grâu Premium :ASTARDO, ATRIUM, BITOP, CAPO, FABULA, FRIDOLIN, FURORE, JOSEF, LUKAS, PHILIPP, PIRENEO. Lista de soiuri se modifică în funcţie de necesitate.
Samânţa certificată
Pentru ca prin comercializarea de CEPW® a soiurilor CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ cu calitatea asigurată să se ajungă la cea mai bună garanţie, se va cultiva de către agricultori în proporţie de 100% sămânţă oficial certificată şi aprobată de către PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA .

4. Asolament
Premiza din punct de vedere al raportului dintre soiuri o constituie respectarea normelor Cross Compliance ale Comisiei UE.

5. Nutriţia plantelor
Trebuie respectate normele Cross Compliance ale Comisiei UE. Pentru a obţine o producţie de CEPW Extra Premium™ cu un conţinut de proteină brută de peste 15% în substanţa uscată, iar la CEPW Premium™ un conţinut de proteină de peste 14% în substanţa uscată este neapărat necesară o fertilizare târzie cu azot înainte de apariţia spicului, în conformitate cu managementul utilizării azotului la soiurile de grâu Premium elaborat de specialiştii Probstdorfer Saatzucht Romania.

6. Protecţia plantelor
Trebuie respectate normele Cross Compliance ale Comisiei UE. Dacă utilizarea de produse de protecţia a plantelor este necesară pentru producerea de CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™, atunci aplicarea trebuie să aibă loc la momentul optim necesar stopării atacului.

7. Criterii de calitate
CEPW Extra Premium™
Soiuri de grâu Premium: ASTARDO, ATRIUM, BITOP, CAPO, FABULA, FRIDOLIN, FURORE, JOSEF, LUKAS, PHILIPP, PIRENEO. Liste de soiuri se va modifica la cerere.
Grâul livrat trebuie să fie sănătos, liber de dăunători şi bun pentru comercializare.
Conţinutul de apă a mărfii livrate se limitează la 14,0%; la un conţinut mai mare de apă se facturează costuri de aerisire şi uscare.
Impurităţi se accepta max. 1%.
Conţinutul de proteină brută în substanţa uscată trebuie să fie de min. 15% şi prezent pe toate suprafeţele în fiecare an.
Indicele de cădere de min. 250 sec. este o prezent durabil pe toate suprafeţele şi trebuie atins în fiecare an, iar în cazul condiţiilor de vreme nefavorabilă trebuie atins printr-o recoltare timpurie.
Greutatea hectolitrică de min. 80 kg trebuie atinsă întotdeauna pe toate suprafeţele în fiecare an, în special prin selecţionarea soiurilor, dar în condiţii nefavorabile de vreme printr-o recoltare timpurie.

CEPW Premium™
Soiuri de grâu premium: ASTARDO, ATRIUM, BITOP, CAPO, FABULA, FRIDOLIN, FURORE, JOSEF, LUKAS, PHILIPP, PIRENEO. Lista de soiuri poate fi modificată la cerere.
Grâul livrat trebuie să fie sănătos, optim pentru comercializare şi liber de dăunători.
Conţinutul de apă a mărfii livrate se limitează la 14,0%; la un conţinut mai mare de apă se facturează costuri de aerisire şi uscare.
Impurităţile se limitează la max. 1%.
Conţinutul de proteină brută în substanţă uscată trebuie să fie de min. 14% şi prezent durabil pe toate suprafeţele în fiecare an.
Indicele de cădere de min. 250 sec. este prezent durabil pe toate suprafeţele şi trebuie atins în fiecare an, iar în cazul condiţiilor de vreme nefavorabilă trebuie atins printr-o recoltare timpurie. Greutatea hectolitrică de min. 80 kg trebuie atinsă întotdeauna pe toate suprafeţele în fiecare an, în special prin selecţionarea soiurilor, dar în condiţii nefavorabile de vreme printr-o recoltare timpurie.

8. Obligaţia de raportare
Avantajul principal al CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ faţă de producţiile anterioare o constituie trasabilitatea materiei prime a CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ la producător, la cumpărător, la PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil pentru CEPW® în România, până la morarul din România sau cumpărătorul internaţional de CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™.

Catalogul producătorului (Registrul de culltură)
Menţiuni despre cultura anterioară, soi, achiziţia de sămânţă certificată,densitatea la semănat, cultivare, fertilizare, protecţia plantelor, recolta, predarea către cumpărător sunt cuprinse în registrul de cultură. Prin intermediul acestuia se poate vedea ce s-a întâmplat pe parcursul producţiei de CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ la producător, la cumpărător. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA , in calitate de responsabil CEPW® în România va păstra o mostră de control (mostră-control-producător) din fiecare lot.
Producătorii primesc certificatul de producător al CEPW Extra Premium™ sau CEPW Premium™ de la PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW® în România.

Catalogul cumpărătorului
Menţiuni referitoare la preluare (mostră-control-producător), depozitare (mostră-control-lot), scoaterea din depozit (mostră-control-vânzare) sunt necesare pentru a putea şti în orice moment ce s-a întâmplat la cumpărare, depozitare şi vânzare cu CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™. Cumpărătorul primeşte certificatele ptoducătorului pentru CEPW Extra Premium™ – Produzenten-Zertifikat sau CEPW Premium™ – de la PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA în calitatea pe care o deţine ca responsabil CEPW® în România.

9. Controlul
Respectarea normelor CEPW® se controlează după cum urmează:
PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA cu sediul în Bucureşti, in calitatea pe care o are ca responsabil CEPW® în România va deţine controlul asupra punctelor de la 2-8 a normelor contractuale de cultivare a CEPW® la producători şi cumpărători. Producătorul se obligă să prezinte rapoartele referitoare la suprafeţele contractate reprezentanţilor autorizaţi ai PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca CEPW®. Aceasta include şi vizitareacâmpurilor CEPW, luarea mostrelor de control la înmagazinare, controlarea mostrei de control (păstrarea la cumpărător). Controlul privind respectarea normelor se realizează prin reprezentanţii autorizaţi ai PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW® în România prin câteva probe luate prin sondaj.
Cumpărătorul
Cumpărătorul se obligă să prezinte în orice moment rapoartele pe loturile de CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™ din societatea sa reprezentantului autorizat de PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW® în România. Acest lucru presupune şi extragerea de mostre de control din fiecare lot CEPW Extra Premium™ şi CEPW Premium™. Controlul privind respectarea normelor se realizează prin reprezentanţii autorizaţi ai PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW® în România prin câteva probe luate prin sondaj.

Litigii privind calitatea
In caz de litigii asupra calităţii laboratorul abilitat va fi :
Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung
Prinz Eugen Straße 14
1040 Wien

sau un laborator autorizat şi agreat de PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW®în România. Marfa ce nu corespunde specificaţieiCEPW – nu va fi comercializată ca CEPW şi va fi depozitată separat..

10. Protecţia mărcii
Cumpărătorul va lua la cunoştinţă faptul ca nu este indreptăţit să comercializeze loturi de grâu CEPW, fără acordul societăţii PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA ca responsabil CEPW® în România. În caz contrar, cumpărătorul se face vinovat şi responsabil de daunele produse.

Răspundere şi garantare
Producătorul, respectiv cumpărătorul răspund pentru respectarea prevederilor stipulate în contract şi garantează că PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA, în calitate de responsabil CEPW® în România nu va fi acuzată pentru pagubele provenite din nerespectarea contractului. Cumpărătorul şi deţinătorul de depozit de produse CEPW® se face responsabil de respectarea normelor contractuale şi de calitate. Cumpărătorul va permite şi pune la dispoziţia PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA în calitate de responsabil CEPW® în România sau a unui împuternicit al acestuia, controlul în unitate şi accesul la documente, respectiv depozite , în cadrul orelor de program.

11. Precizări speciale
In cazul în care partenerii contractuali nu pot rezolva problemele litigoase prin negociere şi pe cale,fiecare partener are posibilitatea de se adresa justiţiei, conform normelor legale stipulate în contractele de vânzare-cumpărare.

12. Explicaţii finale
Producătorii, cumpărătorii şi PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA în calitate de CEPW® in România, sunt într-o relaţie reciprocă de încredere deosebită, astfel încât respectarea normelor trebuie să fie necondiţionat un lucru de la sine înţeles. Numai aşa se poate asigura la produsele de mărci Premium Extra Premium™ şi CEPW Premium™ maximizarea preţurilor obţinute de producători, a marjelor cumpărătorilor şi ale PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA şi asigura o calitate şi livrare deosebită către cumpărătorii interni şi externi. În funcţie de evoluţia pieţei, preţurile vor fi cu 10-20% mai mari decât la grânele clasice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.