Proiect BIOFOL_CER

PTE–2016–0214–BIOFOL_CER

• Categoria de proiect : Transfer la operatorul economic – PTE
• Titlul proiectului : Biofertilizanti foliari pe baza de structuri active, inteligente, pentru tratarea culturilor de cereale acronim: BIOFOL_CER
• Cod proiect: PN-III–P2–2.1–PTE–2016–0214
• Numarul contractului: 55 PTE ⁄ 2016
• Valoarea proiectului : 2.282.722 lei din care:
• Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.560.041,00 lei
• Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinantare): 722.681,00 lei
• Durata proiectului : 24 luni
• Perioada de derulare a proiectului : 06.10.2016 – 30.09.2018
• Contactor : S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL
• Director proiect : CS III – Dr.ing.agr. Doru – Gabriel Epure
telefon: 0722.22.49.40; e-mail : [email protected]

Obiective :
Obtinerea de aditivi proteici si microcapsule de colagen bioactive.
Dezvoltarea experimentala de noi biofertilizanti foliari cu aditivi proteici pentru cultura cerealelor.
Demonstrarea tehnologiei de realizare a biofertilizantilor foliari bioactivi pentru tratarea cerealelor.

Scurta descriere :

Proiectul se aliniaza ultimelor tendinte privind cresterea competitivitatii productiei agricole prin intermediul biotehnologiilor care asigura o dezvoltare agricola durabila. Scopul proiectului il reprezinta transferul tehnologiilor de realizare a fertilizantilor foliari bioactivi pentru nutritia si stimularea cresterii plantelor cerealiere in vederea cresterii productiei agricole, reducerii impactului ecologic, cresterii eficientei utilizarii azotului din ingrasaminte la nivelul plantelor, reducerii costurilor de fertilizare la nivelul fermelor agricole, precum si valorificarea unor surse secundare din agricultura, cu costuri reduse, prin exploatarea potentialului materialelor naturale pe baza de cheratina, colagen si extracte de plante cu functii de protectie sistemica si durabila.
Obiectivele proiectului BIOFOL_CER sunt de transfer la agentul economic a tehnologiilor de realizare a biofertilizantilor foliari cu aditivi proteici pentru cultura plantelor cerealiere, de demonstrare a eficientei noilor produse prin tratamente in camp si evaluarea efectelor privind cresterea productiei agricole.
Nivelul de maturitate tehnologica a ideii proiectului este TRL4 (tehnologie validata in laborator), pe baza cercetarilor anterioare, deja brevetate pentru cultura plantelor horticole.
In cadrul cercetarii se va formula un nou ingrasamant foliar, cu continut de cheratina, de colagen si cu aditivi, ce va fi experimentat in laborator si camp experimental pentru definirea normelor de aplicare pentru culturile cerealiere. Experimentarile demonstrative pe culturi de cereale (grau, orz, orzoiaca, triticale) vor evidentia avantajele utilizarii solutiilor foliare cu aditivi proteici bioactivi si vor crea premizele elaborarii unei tehnologii la nivelul de maturitate TRL6 (tehnologie demonstrata la agentul economic). La sfarsitul proiectului partenerii ICPI si ICECHIM vor transfera tehnologia de producere a noului ingrasamant foliar destinat cerealelor catre PSRO.

Parteneri :

Coordonator proiect : S.C. PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA S.R.L, cu sediul in Strada Siriului nr.20, Localitatea Bucuresti, Cod unic de inregistrare : RO 13362550, tel: 021.20.80.361, www.probstdorfer.ro , inregistrat la Registrul Comertului nr. J40/8400/2000, Cod fiscal RO 13362550, cont bancar IBAN: RO94 TREZ 7015 070X XX00 7788, Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Administrator Prof. Univ. Dr. Mihai Berca, responsabil economic Ionel Constantin si Director de proiect Dr.ing.agr. Doru-Gabriel Epure telefon: 0722.22.49.40; e-mail: [email protected],

Partener P1 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie (I.N.C.T.P.) Bucuresti-Sucursala Institutul de Cercetare Pelarie – Incaltaminte (I.C.P.I.), cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu, nr 93, Sector 3, Cod:031215, tel: 0213235060, fax: 0213235280, e-mail: [email protected], inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/5832/1997, cod fiscal 934821, cont bancar IBAN: RO61TREZ7005069XXX004014, Trezoreria: Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Director General dr. Ing. Carmen GHITULEASA, Director Sucursala ICPI dr.ing Luminita ALBU, Contabil sef ec. Ioana PIVNICERU si Responsabil de proiect dr. Ing. Carmen GAIDAU, tel. 0213235060, Fax: 0213235280, e-mail : [email protected]

Partener P2 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM, cu sediul in Spl. Independentei nr. 202, sector 6, Bucuresti, Cod 060021 tel: 0213153299, fax: 0213123493, e-mail: [email protected]; website: www.icechim.ro; inregistrat la Registrul Comertului nr. J40/14364/2004, cod fiscal 2627996, cont bancar IBAN: RO70TREZ7005069XXX004337, Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin Director general dr.ing. Sanda Velea, Director economic ec. Toader Constantin si Responsabil de proiect Dr. Emil Stepan, tel. 0747076607

Etape :

 Etapa I -2016 : Realizarea aditivilor proteici si microcapsulelor de colagen bioactive
 Etapa II -2017 : Dezvoltarea experimentala de noi biofertilizanti foliari cu aditivi proteici pentru cultura cerealelor
 Etapa III-2018 : Demonstrarea tehnologiei de realizare a biofertilizantilor foliari bioactivi pentru tratarea cerealelor

Rezultate estimate :

o Documentatie tehnologica de realizare a biofertilizantilor foliari cu aditivi proteici
o Tehnologie de conditionare a biofertilizantilor foliari cu aditivi proteici
o Raport de experimentare privind evaluarea proprietatilor de nutritie si crestere a plantelor de cereale
o Fise tehnice biofertilizanti
o 2 cereri de brevet
o 3 articole in reviste cu cotatie ISI
o 3 comunicari stiintifice

Actiuni desfasurate :

Etapa I -2016 : Realizarea aditivilor proteici si microcapsulelor de colagen bioactive
A.1.1. Realizarea aditivilor de cheratina si colagen pentru noi biofertilizanti foliari
A.1.2. Validarea metodelor de obtinere a microcapsulelor cu continut de uleiuri
A.1.3. Stabilirea criterilor de calitate pentru biofertilizanti foliari pentru cereale si conditiile tehnice de preparare

Etapa II – 2017: Dezvoltarea experimentala a noi biofertilizanti foliari cu aditivi proteici pentru cultura cerealelor.
A.2.1. Dezvoltarea experimentala a biofertilizantilor foliari cu aditivi proteici.;
A.2.2. Demonstrarea tehnologiilor de obtinere a biofertilizatorilor foliari cu aditivi proteici.
A.2.3. Realizarea microcapsulelor bioactive.;
A.2.4. Stabilirea tehnologiei de conditionare a fertilizantilor foliari;
A.2.5. Dezvoltarea experimentala a solutiilor foliare cu aditivi de colagen si cheratina pentru tratamentele culturilor de cereale.;
A.2.6. Aplicarea in campul experimental a noilor produse si evaluarea indexilor de calitate;
A.2.7. Diseminarea rezultatelor si Brevetarea rezultatelor;

Etapa III – Demonstrarea tehnologiei de realizare a biofertilizantilor foliari bioactivi pentru tratarea cerealelor
A.3.1. Demonstrarea tehnologiei de realizare a noilor biofertilizantilor foliari pentru diverse culturi de cereale;
A.3.2. Dezvoltarea experimentala pentru obtinerea microcapsulelor de colagen cu continut de uleiuri esentiale;
A.3.3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala;
A.3.4. Dezvoltarea experimentala a solutiilor foliare cu aditivi de colagen si cheratina pentru tratamentele culturilor de cereale;
A.3.5. Elaborarea documentatiei de omologare pentru inregistrarea noilor biofertilizanti
A.3.6. Diseminarea rezultatelor;

  • Diseminare
  • Articole publicate
  • Brevet1 , Brevet2
  • Produs final